وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

گیاه پالایی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک

 
گیاه پالایی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاکگیاه پالایی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک

گیاه پالایی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک

با عنایت به اینکه نشت و نفوذ شیرابه در خاک و آب های زیرزمینی باعث تولید و گسترش آلودگی های محیط زیست می گردد و انجام اقداماتی اساسی در خصوص درمان، کاهش و پیشگیری آلودگی های ایجاد شده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، انتخاب یک روش زیست محیطی، علمی و با صرفه اقتصادی، امری ضرروری و لازم الاجراست. در این راستا و با توجه به صفات منحصر به فرد مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک، سهولت کاشت و حفاظت و نگهداری آسان این گیاه و پایین بودن هزینه های احداث و نگهداری آن، پس از تهیه طرحی با عنوان "بررسی گیاه پالایی علف وتیور در پیشگیری و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک محل دفن پسمانده های شهر شیراز" توسط واحد برنامه ریزی سامان، در تاریخ 3/3/89 اجرای آزمایشی این طرح در مقیاس پایلوت میدانی، با کاشت این علف در سطوح شیب دار(خاک دست ریز) مجاور حوضچه ذخیره سازی شیرابه انجام شد. بدین ترتیب که، بوته ها در 6 تراس کاشته شد و هر تراس به سه کرت مساوی تقسیم گردید و در هر کرت نیز 3 بوته کاشته شد، که به علت نفوذ پذیری زیاد خاک دست ریز آبیاری به صورت روزانه انجام گردید. سپس در تاریخ 3/5/89 نیز، واکاری تعدادی از بوته ها انجام گرفت. علاوه بر این در همین تاریخ در قسمتی از سایت دفن پسماند که پوشش نهایی آن انجام شده بود، تعداد 45 بوته کاشته شد. در حال حاضر آبیاری به صورت هر سه روز یک بار انجام می گیرد. در آذر ماه سال جاری با سرد شدن هوا رنگ برگ گیاه به قرمز و سپس قهوه ای تغییر کرده و از قسمت نوک برگ ها شروع به خشک شدن نمود. این شرایط تا پایان فصل سرما ادامه داشته و مجددا با گرم شدن هوا رشد بوته ها مجددا آغاز می شود.

تاريخ تنظيم: دوشنبه 27 خرداد ماه 1392