وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

آغاز کاشت گياه وتيور در بوستان ها و فضاي سبز منطقه 3

 
خبرگزاري موج - شهردار منطقه 3 گفت: با توجه به هزينه هاي قابل توجهي که در کلان شهر تهران براي تثبيت ترانشه ها، ترسيب (رسوب کردن) کربن از هوا و فلزات سنگين، کاشت گياه وتيوردر بوستان ها و فضاي سبز منطقه آغاز شد.آغاز کاشت گياه وتيور در بوستان ها و فضاي سبز منطقه 3
۳۰ آذر ۱۳۹۰ (۱۰:۵۶ق.ظ)

آغاز کاشت گياه وتيور در بوستان ها و فضاي سبز منطقه 3

خبرگزاري موج - شهردار منطقه 3 گفت: با توجه به هزينه هاي قابل توجهي که در کلان شهر تهران براي تثبيت ترانشه ها، ترسيب (رسوب کردن) کربن از هوا و فلزات سنگين، کاشت گياه وتيوردر بوستان ها و فضاي سبز منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 3، پژمان پشمچي زاده با بيان اين مطلب گفت: از آنجايي که ريشه هاي بالغ اين گياه تا آستانه بالاي مقاومت کششي 80 مگاپيکسل را تحمل مي کند براي کاشت در طول بزرگراه ها، اتوبانها و فضاي سبز شهري مناسب است.
وي با بيان اينکه گياه وتيور نقش فيلتر را براي جذب آلودگي هوا و کاهش اثرات آن ايفا مي کند يادآور شد: مراقبت و نگهداري از اين گياه تنها در سال اول بوده و پس از سازگاري با شرايط آب و هوايي، هيچگونه نگهداري و مراقبت خاصي احتياج ندارد.
وي درباره نحوه عملکرد اين گياه براي کاهش آلودگي هوا تصريح کرد: اين گياه به گونه اي عمل مي کند که هر 4 بوته 18ماهه آن، معادل يک درخت صنوبر 20 ساله دي اکسيد و منو اکسيدکربن را از هوا ترسيب مي کند.
شهردار منطقه 3 با بيان اينکه گياه وتيور گياهي است دائمي، قابل کنترل و از خانواده گرامينه که در دنيا مورد استفاده بيش از 100 کشور است ابراز کرد: حال اگر يک ميليون بوته اين گياه در فضاي سبز فعلي بدون هيچ عمليات خاصي و با همان آبياري که گياهان ديگر آبياري مي شوند کاشته شود پس از 18 ماه معادل 400 هکتار، جنگلکاري خواهد بود که در هر هکتار آن 625 اصله درخت صنوبر 20 ساله کاشته شده است.
وي خاطرنشان کرد: مقاومت اين گياه به گونه اي است که اگر به مدت 3 ماه هم آب به آن نرسد از بين نخواهد رفت و به محض آبياري فعاليت خود را از سر مي گيرد.
پشمچي زاده اظهار کرد: اين گياه در خاکهاي اسيدي، قليايي و شور استقرار مي يابد و در خاکهايي که فلزات سنگين دارند، نيز سازگاري و مقاومت داشته و قابليت جذب عناصر محلول در آب را دارد ضمن اينکه در زهکشي و پالايش آبهاي سطحي، بهبود کيفيت روان آبهاي حاوي مواد شيميائي کشاورزي، احياء شيرابه زباله هاي شهري و زهاب هاي صنعتي نيز کاربرد دارد.

شهردار منطقه 3 گفت: با توجه به هزينه هاي قابل توجهي که در کلان شهر تهران براي تثبيت ترانشه ها، ترسيب (رسوب کردن) کربن از هوا و فلزات سنگين، کاشت گياه وتيوردر بوستان ها و فضاي سبز منطقه آغاز شد. به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 3، پژمان پشمچي زاده با بيان اين مطلب گفت: از آنجايي که ريشه هاي بالغ اين گياه تا آستانه بالاي مقاومت کششي 80 مگاپيکسل را تحمل مي کند براي کاشت در طول بزرگراه ها، اتوبانها و فضاي سبز شهري مناسب است. وي با بيان اينکه گياه وتيور نقش فيلتر را براي جذب آلودگي هوا و کاهش اثرات آن ايفا مي کند يادآور شد: مراقبت و نگهداري از اين گياه تنها در سال اول بوده و پس از سازگاري با شرايط آب و هوايي، هيچگونه نگهداري و مراقبت خاصي احتياج ندارد.وي درباره نحوه عملکرد اين گياه براي کاهش آلودگي هوا تصريح کرد: اين گياه به گونه اي عمل مي کند که هر 4 بوته 18ماهه آن، معادل يک درخت صنوبر 20 ساله دي اکسيد و منو اکسيدکربن را از هوا ترسيب مي کند.شهردار منطقه 3 با بيان اينکه گياه وتيور گياهي است دائمي، قابل کنترل و از خانواده گرامينه که در دنيا مورد استفاده بيش از 100 کشور است ابراز کرد: حال اگر يک ميليون بوته اين گياه در فضاي سبز فعلي بدون هيچ عمليات خاصي و با همان آبياري که گياهان ديگر آبياري مي شوند کاشته شود پس از 18 ماه معادل 400 هکتار، جنگلکاري خواهد بود که در هر هکتار آن 625 اصله درخت صنوبر 20 ساله کاشته شده است. وي خاطرنشان کرد: مقاومت اين گياه به گونه اي است که اگر به مدت 3 ماه هم آب به آن نرسد از بين نخواهد رفت و به محض آبياري فعاليت خود را از سر مي گيرد.پشمچي زاده اظهار کرد: اين گياه در خاکهاي اسيدي، قليايي و شور استقرار مي يابد و در خاکهايي که فلزات سنگين دارند، نيز سازگاري و مقاومت داشته و قابليت جذب عناصر محلول در آب را دارد ضمن اينکه در زهکشي و پالايش آبهاي سطحي، بهبود کيفيت روان آبهاي حاوي مواد شيميائي کشاورزي، احياء شيرابه زباله هاي شهري و زهاب هاي صنعتي نيز کاربرد دارد.

تاريخ تنظيم: دوشنبه 27 خرداد ماه 1392