وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

فراخوان ششمین همایش بین المللی وتیور...

 
فراخوان ششمین همایش بین المللی وتیور - می 2015- کشور ویتنام- باعنوان توانمند سازی توسعه پایدارفراخوان ششمین همایش بین المللی وتیور...

Announcements

The 6th International Conference on Vetiver (ICV-6)

at Da Nang, Vietnam in May, 2015

 

VETIVER SYSTEM: EMPOWERING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

Da Nang, 5th August 2013

 

In May 2015, Vietnam will be the host for The 6th International Conference on Vetiver (ICV-6) with the theme, “Vetiver System: Empowering Sustainable Development”. The tentative dates are set to be from 5th to 7th May, 2013 at Furama resort in Da Nang, Vietnam.

 

ICV-6 aims at providing an opportunity for academicians and professionals from various disciplines around the globe to meet in Danang city of Vietnam to share, discuss, and learn about the latest Vetiver technologies and applications. Being the host of ICV for the first time, The Vietnam Vetiver Network has confirmed its the role as an enthusiastic member of The Vetiver Network International.

 

The International Conference on Vetiver (ICV) is a scientific event focusing on various  applications of the Vetiver System. Such an event was first held in 1996 in Thailand and extended to other countries under the supervision of The Vetiver Network International (TVNI) and the Chaipattana Foundation. 

 

The Fifth International Conference on Vetiver (ICV-5) in India in 2011 was a great success. It attracted nearly 250 registrants representing 20 countries from around the world, and provided significant opportunities for networking, professional growth and education, as well as business opportunities.

 

Following the success of ICV-5, ICV-6 is expected to have equal or even more participants, as “sustainable development” based on the Vetiver System is seriously considered than ever before in many countries. This conference will be attended by decision makers, researchers and specialists representing the government and private organizations undertaking the global task of “sustainable development”.

 

 

 

 

The program of ICV-6 reflects those of the past ICVs, which consists of the Keynote Address, Presentations of Invited Speakers and Contributed Papers, Poster Papers, and Study Tours. Social activities such as Welcoming Toast, Reception Party and Farewell Dinner will be organized. In addition, it is hoped that the Organizer will organize an international training course on “Vetiver Handicraft Making” for those who want to have “hands-on” practicum on Vetiver handicraft making” from the most experienced guru from Thailand.

 

Supporting organizations include TVNI, the Chaipattana Foundation, Vietnam Vetiver Network, Da Nang People’s Committee, Da Nang University and many others from the private sectors and Non-Government Organizations. 

 

Further information about ICV-6 will be updated in the Second Announcement, to be published in October 2013.

 

About The International Conference on Vetiver

 

The International Conference on Vetiver is a prestigious scientific forum of worldwide experts in researches and applications of Vetiver System under the sponsors of The Vetiver Network International (TVNI) and Thai Royal. It is hoped that the Chaipattana Foundation, His Majesty the King of Thailand’s personal agency, will, as in the past ICV’s, contribute, in kind and in cash, in the organization of ICV-6.  During the past 15 years, this Conference has been held for 5 times in various countries:

 

+       ICV-1: Vetiver Grass – A Miracle Grass (Chiang Rai, Thailand, 1996).

+       ICV-2: Vetiver Grass & Environment (Phetchaburi, Thailand, 2000).

+       ICV-3: Vetiver & Water (Guangzhou, China, 2004).

+       ICV-4: Vetiver & People (Cacaras, Venezuela, 2006).

+       ICV-5: Vetiver & Climate Change (Lucknow, India, 2011).

Organizing Institutions

Vietnam Vetiver Network (VNVN)

 

VNVN has established since 1999 by Mr. Ken Crismier who was in charge of Interim Coordinator.

 

From 2001 to 2003 and from 2003 to 2011, this position was handed over by Dr. Pham Hong Duc Phuoc (Nong Lam University) and Dr. Tran Tan Van (Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR)).

 

After some of successful applications, Vetiver Grass has been used widely in Viet Nam. In 2001 and 2003, Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Transportation issued the decision to allow the use of Vetiver in disaster mitigation and infrastructure protection.

 

In 4th International Conference on Vetiver (ICV-4) held in Caracas, Venezuela in 2006, VNVN was awarded a number of noble prizes by TVNI such as Vetiver Champion, Disaster Mitigation Prize, Certificate of Technical Excellence Class 1.

 

In 2011, Dr. Tran Tan Van and Mr. Tran Van Man were officially appointed as Director and Coordinator of Viet Nam Vetiver Network respectively.

 

At The 5th International Conference on Vetiver in India, Mr.Tran Van Man represented VNVN to summit as the host of 6th International Conference on Vetiver in Da Nang in 2015. This submission received the great encouragement from the Board Member of TVNI  as well as international expert took part in the conference, it also confirmed the role of VNVN in the Vetiver Network.

 

THE VETIVER NETWORK INTERNATIONAL (TVNI)

 

The Vetiver Network (TVN) is an international nonprofit, non-government organization chartered in the state of Virginia, USA.

 

Since 1989, TVN’s mission has been to support research and development on vetiver grass and its many applications, to document vetiver uses, and to disseminate that information widely through its website www.vetiver.org and through more than forty affiliated national level vetiver networks.

 

The official webpage for TVNI is http://www.vetiver.org/

 

Based on research and demonstrations through TVNI “partners,” including research institutions, development agencies, NGO's and the private sector, VS has expanded from a technology primarily for farm soil and water conservation to include major applications for:

 

1. Soil Erosion Control

2. Agriculture Improvement

3. Slope Protection

4. Disaster Mitigation

5. Prevention and Treatment of Contaminated Water and Land

6. Community Quality of Life and Poverty Reduction

7. Landscaping

8. Handicrafts

Awards

As with other ICV there will be two major series of Awards for outstanding contributions to the promotion of the Vetiver systems:

1.     The King of Thailand Awards

2.     TVNI Awards

In addition other Awards sponsored by individual or organizations will also be announced later.

 

 

Venue

FURAMA RESORT

This hotel includes the  one of the largest conference hall in The Central Vietnam which is 2500 m2 in area, consisting of 5 small conference rooms which has a capacity  of  500  customers.

http://www.furamavietnam.com/

Da Nang

Danang is the largest city in central Vietnam and one of the country's most important ports. Ringed by mountains on one side and the East Sea on the other, Danang has numerous sites of natural beauty and historical interest.

Danang is Vietnam’s fourth-largest city, situated in the central region. Encircled with world cultural heritage sites in Hue and Hoi An (My Son), Danang is often referred as ‘Saigon of the North’. The reason of this cliché is simply because it is the deep-sea port city in the middle of the country that serevs as the economic hub between the north and the south. The scenic view of the city’s two grandiose bridges, Song Han Bridge and Nguyen Van Troi Bridge, indicates well of the booming economy of this seaside town.

 

 

The sea is good for swimming all year round especially in summer from May to August because of the mild wave, the water temperature and the safeguard team that works from 5am to 8pm every day to ensure safety for tourists. Other activities here are fishing, water-skiing, diving and yacht race. Most beaches are easily accessible by means of transport.

Places of interest in Da Nang

Cham Museum

Ba Na Hills

Marble Mountains

Non Nuoc Beach

 

VIETNAM

Vietnam is a country located in Southeastern Asia bordering the Gulf of Thailand, the Gulf of Tonkin, and the South China Sea. Neighboring countries include Cambodia, China, and Laos. The geography consists of hills and densely forested mountains in the northwest. VISA

 http://www.vietnamvisa.com

Other General Info

Demographic infomation about hosting venue

Vietnam

Vietnam is a country located in Southeastern Asia bordering the Gulf of Thailand, the Gulf of Tonkin, and the South China Sea. Neighboring countries include Cambodia, China, and Laos. The geography consists of hills and densely forested mountains in the northwest.

 

 

Da Nang

Danang is the largest city in central Vietnam and one of the country's most important ports. Ringed by mountains on one side and the East Sea on the other, Danang has numerous sites of natural beauty and historical interest.

Danang is Vietnam’s fourth-largest city, situated in the central region. Encircled with world cultural heritage sites in Hue and Hoi An (My Son), Danang is often referred as ‘Saigon of the North’. The reason of this cliché is simply because it is the deep-sea port city in the middle of the country that serevs as the economic hub between the north and the south. The scenic view of the city’s two grandiose bridges, Song Han Bridge and Nguyen Van Troi Bridge, indicates well of the booming economy of this seaside town.

 

 

 

The sea is good for swimming all year round especially in summer from May to August because of the mild wave, the water temperature and the safeguard team that works from 5am to 8pm every day to ensure safety for tourists. Other activities here are fishing, water-skiing, diving and yacht race. Most beaches are easily accessible by means of transport.

Places of interest in Da Nang

Cham Museum

Ba Na Hills

Marble Mountains

Non Nuoc Beach

 

Vetiver

"Few existing plants have the unique attributes of multiple uses, environmentally friendly, effective and simple to use as Vetiver grass. Few existing plants that have been known and used quietly over centuries, have suddenly been promoted and widely used world wide  in the last 20 years as has Vetiver grass. And fewer plants still have been idolized as Miracle Grass, Wonder Grass with capacity to create a living wall, a living filter strip and “live nail” reinforcement.

The Vetiver System (VS) is dependent on the use of a very unique tropical plant, Vetiver grass – Vetiveria zizanioides , recently reclassified as  Chrysopogon zizanioides. The plant can be grown over a very wide range of climatic and soil conditions, and if planted correctly can be used virtually anywhere under tropical, semi-tropical, and Mediterranean climates. It has characteristics that in totality are unique to a single species. When Vetiver grass is grown in the form of a narrow self-sustaining hedgerow it exhibits special characteristics that are essential to many of the different applications that comprise the Vetiver System.

 

 

Vetiver system by SBTV for slope protection in a hilly area in Thua Thien - Hue

http://sbtv.com.vn/eng/sbtv-he-thong-vetiver/trong-co-vetiver-tren-mai-vat-taluy-tai-mock-up-villa-laguna-thua-thien-hue/14.html

The species of Chrysopogon zizanioides, that is promoted in nearly 100 countries for VS applications  originates in south India,  is sterile, non invasive and has to be propagated by clump subdivision. Generally nursery multiplication of bare rooted plants  is the preferred method. The average multiplication rate varies but is normally, in a nursery, about 1:30 after about three months. Nursery clumps are divided  into planting slips of about 3 tillers each, and typically planted 15 cm apart on the contour to create, when mature, a barrier of stiff grass that acts as a buffer and spreader of down slope water flow, and a filter to sediment. A good hedge will reduce rainfall run off by as much as 70% and sediment by as much as 90%. A hedgerow will stay where it is planted and the sediment that is spread out behind the hedgerow gradually accumulates to form a long lasting terrace with Vetiver protection. It is a very low cost, labour intensive technology (linked to the  cost of labour) with very high benefit: cost ratios. When used for civil works protection its cost is about 1/20 of traditional engineered systems and designs. Engineers liken the Vetiver root to a "Living Soil Nail" with an average tens ile strength of 1/6 of mild steel.

Vetiver grass can be used directly as a farm income earning product, or it can be used for applications that will protect river basins and watersheds against environmental damage, particularly  point source environmental problems relating to: 1. sediment flows and 2. excess nutrients, heavy metals and pesticides in leachate from toxic sources. The two major uses are closely linked.

Results of numerous trial and mass applications of Vetiver grass in the last 20 years in many countries also show that the grass is particularly effective in natural disaster reduction (flood, lands lide, road batter failure, river bank, irrigation canal and coastal erosion, water retaining structure instability etc.), environmental protection (reduction of land and water contamination, treatment of solid and liquid waste, soil improvement etc.), and many other uses.

All these applications can directly or indirectly impact on the rural poor through either protection or rehabilitation of farm land, providing better moisture retention and provision of direct farm income, or indirectly by protecting rural infrastructure. 

Vetiver Systems can be used by most of the sectors involved in rural and community development; its use should be incorporated, where appropriate, into the development plans for community, district or region. If all the sectors use it, there is then an opportunity for Vetiver grass producers, both small and big to get involved with VS as an income generating enterprise, whether it be producing planting material, contracting as landscapers for slope stabilization and other needs, or selling Vetiver by-products such as handicrafts, mulch, thatch, forage and other material. Hence it is technology that can kick start a significant climb out of poverty for a large segment of the community. The technology is in the public domain and the information is free. 

 

Vetiver system by SBTV for slope stabilisation in Tay Giang, Quang Nam

http://sbtv.toancauxanh.vn/eng/sbtv-he-thong-vetiver/trong-co-vetiver-gia-co-taluy-am-chan-cau-a-vuong-huyen-tay-giang-tinh-quang-nam.html

Nevertheless, the potential for Vetiver usage remains huge and awar eness about its application needs to be made available to the public. In addition there remains some reluctance, concern, even doubt about the values and effectiveness of Vetiver grass. In most cases, failure in the use of Vetiver grass is due to improper understanding or incorrect applications rather than Vetiver System itself. 

This manual is comprehensive, detailed and practical. It draws on ongoing Vetiver work in Vietnam and elsewhere in the world. Its technical recommendations and observations are based on real life situations, problems and solutions. The manual is expected to be used widely by people using and promoting the Vetiver System, and we hope it will be translated into many languages. We have to thank the authors for a job well done! 

The manual was first compiled in both Vietnamese and English, but opportunity for the printing of its Vietnamese version came first; both versions are now being published. There are commitments to translate this manual to Chinese, French and Spanish in the near future".

Dick Grimshaw,  
Founder and Chairman of The Vetiver Network International

 

 

 

 

 

SPONSORS & SUPPORTS

ICV-6

Danang-Vietnam

Chaipattana

Foundation

SBTV

Construction &

Advance Technology

Da Nang

University

Da Nang

Goverment

SBTV CONSTRUCTION & ADVANCE TECHNOLOGY LIMTED COMPANY

Construction

Design

Project consulting & Management

Material & Advanced technology

Establishment since 2011, SBTV has 4 core services:

THE CHAIPATTANA FOUNDATION

The Chaipattana Foundation was officially registered on June 14, 1988.

His Majesty the King of Thailand initiated the establishment of the

Chaipattana Foundation, aiming to help His people through development

activities in various forms with the follows objects:

• To support the implementation of Royally-initiated and other

development projects.

• To promote the development of social and economic welfare

activities to improve the quality of life of the people and to enable

them to become self-reliant.

• To carry out plans or projects that are beneficial to the people and

the country as a whole.

• To co-operate with the government sector and other charity

organizations for public benefit or to take action that reinforce

support of public welfare.

• To carry out activities without political involvement.

Thank you!

See you in

Danang in 2015 Support and Sponsors

تاريخ تنظيم: دوشنبه 7 بهمن ماه 1392